ការចងចាំរបស់ក្មេងម្នាក់ពីការលើកទំនប់ស្អាងកំពង់ជ្រៃ នារបបខ្មែរក្រហម

នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ វត្ថុមានតម្លៃដូចជា មាស ប្រាក់ លុយកាក់ ផ្ទះសម្បែង ស្រូវ អង្ករ និង គោក្របីជាដើម ត្រូវប្រមូលដាក់ជាសម្បត្តិរួម។ ទោះបីជារបស់របរទាំងនោះមានតម្លៃថ្លៃ និង ស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយ Continue reading “ការចងចាំរបស់ក្មេងម្នាក់ពីការលើកទំនប់ស្អាងកំពង់ជ្រៃ នារបបខ្មែរក្រហម”

ការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជា៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ

ប្រាសាទរាប់ពាន់​ដែលមានទីតាំង​​នៅ​លើ​សណ្ឋានដីនៃប្រទេស​កម្ពុជា មាន​តួនាទីក្នុងការក្រើន​រំឭក​អំពី​វប្បធម៌ដ៏សម្បូរ​បែប​របស់​ប្រទេសនេះ​ពី​អតីតកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ។​ Continue reading “ការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជា៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ”

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមទៅលើព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សេចក្តីសម្រចនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្តល់​ឱកាស​ដើម្បីគិត ពិចារណាជាចម្បងទៅលើយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ពី​ភាព​ខ្វះខាត និង​ដែន​កំណត់​របស់សាលាក្តីនេះ ដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសដល់ជនរងគ្រោះជា​ច្រើន​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ របស់ខ្លួន។ Continue reading “អំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមទៅលើព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”