កំសៀវអនុស្សាវរីយ៍ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម

នៅក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ​វត្ថុ​មានតម្លៃ​ដូចជា​ ​មាស​ ​ប្រាក់​ ​លុយកាក់​ ​ផ្ទះសម្បែង​ ​ស្រូវ​ ​អង្ករ​ ​និង​ ​គោក្របី​ជាដើម​។