ការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ ១.៧ លាន នាក់បានស្លាប់ និងជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត ទទួលរងការឈឺចាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយ ប៉ុល ពត។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តរបបកុម្មុយនិស្តផ្តាច់ការ ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរសង្គមកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងការបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រពៃណី ភាសា សម្លាប់អ្នកចេះដឹង និងប្រែក្លាយប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មដ៏មហិមាមួយ។ បដិវត្ដន៍បាននាំមកជាមួយនូវការសម្លាប់ ធ្វើការហួសកម្លាំង អត់អាហារ ជំងឺ និងការបែកបាក់គ្រួសារ។ ជនឧក្រិដ្ឋនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ គឺជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលអនុវត្តការដឹកនាំសម្ងាត់ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយ ដូចជាប៉ុល ពត និងកម្មាភិបាលនយោបាយកំពូលៗដទៃទៀត។ ប្រព័ន្ធនយោបាយនេះ បានដួលរលំបន្ទាប់ពីការវត្តមានរបស់កងទ័ព វៀតណាម នៅឆ្នាំ១៩៧៩។

បេសកកម្ម

«ក្មេង​ៗ​ជំនាន់​ក្រោយ​ ​មានការ​យល់ដឹង​តិចតួច​ពី​អំពើឃោរឃៅ​នៃ​របប​ខ្មែរក្រហម​។​ ​អ្នក​ទាំងនោះ​ ​មិន​ជឿ​ថា​មានរបប​នេះ​កើតឡើង​ឡើយ​។​ ​ឯកសារ​ទាំងអស់​នៅក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​នេះ​ ​នឹង​ក្លាយជា​ភ័ស្តុតាង​យ៉ាង​សំខាន់​សម្រាប់​បង្រៀន​ក្មេង​ៗ​ជំនាន់​ក្រោយពី​រឿងរ៉ាវ​អតីតកាល​។​»

ក្រុមស្រាវជ្រាវ

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

អ៊ុំ ថារ៉ា

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ចេង ហុង

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

សេង លីរតនៈ

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

សម វិចិត្រ

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ស៊ីវ ធួន

ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិ មកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។