កិច្ចការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិ

គម្រោង​ស្តី​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ភូមិ​ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ ​គឺជា​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ក្នុង​ការ​ ​លើកកម្ពស់​ ​និង​បោះពុម្ព​ការ​ចងចាំ​របស់​ជនរងគ្រោះ​។​ ​វគ្គ​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​ ​ត្រូវ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀន​ចំនួន២០០នាក់​ ​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ប្រមូលចងក្រង​រឿងរ៉ាវ​ផ្ទាល់មាត់​របស់​ជនរងគ្រោះ​។​ ​គ្រូបង្រៀន​ទាំងអស់​ ​នឹង​ត្រូវ​ចុះទៅ​សម្ភាសន៍​ជនរងគ្រោះ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ឃុំ​របស់​ខ្លួន​។​ ​កិច្ចការ​ទាំងអស់​នេះ​ ​នឹង​ឈាន​ទៅ​រក​ការបង្កើត​គ​ណៈ​កម្មា​ការ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ជាតិ​មួយ​ ​ស្តី​ពី​ការទប់ស្កាត់​អំពី​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​នៅ​កម្ពុជា​ ​ដែល​បន្ត​ធ្វើ​កិច្ចការ​លើ​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀន​ ​និង​បង្កើត​សម្ភារៈ​ឧប​ទ្ទេ​សស​ម្រាប់​ការអប់រំ​ពី​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​។​

ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង

     ឈ្មោះគម្រោង “ការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)” នៅសាលាមធ្យមសិក្សា មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគទាំង៦ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ស្ថាប័នអនុវត្ត មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ជំនួយ​ថវិកា​ ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ ​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ ​និង​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ ​យុវជន​ ​និងកីឡា​ ​គោលបំណង​នៃ​គម្រោង​ ​ណែនាំ​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​តាម​បែប​ទំនើប​ ​និង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ​ដល់​គ្រូបង្រៀន​មធ្យមសិក្សា​ ​គរុសិស្ស​នៅ​តាម​មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​ទាំង៦​ ​គរុ​និស្សិត​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ ​សាស្ត្រា​ចារ្យ​ ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​សាធារណៈ​និង​ឯកជន​ ​សម្រាប់​ថ្នាក់​ឆ្នាំ​សិក្សា​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។​ ​រយៈកាល​កន្លងមក​ ​គិត​ពីឆ្នាំ២០១៤ដល់​ឆ្នាំ២០១៧​ ​គម្រោង​បាន​បំប៉ន​គ្រូបង្រៀន​ ​គរុសិស្ស​ ​គរុ​និស្សិត​ ​និង​សាស្ត្រា​ចារ្យ​ ​ចំនួន​សរុប២,១៣៥នាក់​រួចមក​ហើយ​។​ ​គម្រោង​នឹង​ពង្រីក​បន្ថែម​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ​សិស្ស​និង​និស្សិត​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រទេស​ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​ ​និង​ការយល់​ដឹង​អំពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ​កាន់តែ​សុក្រឹត​ ​ក៏ដូចជា​អប់រំ​បណ្តុះ​ឥរិយាបថ​នៃ​ការ​អត់ឱន​ ​ការយោគយល់​គ្នា​ ​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា​ ​និង​ការផ្សះផ្សា​។​ ​រយៈពេល​នៃ​គម្រោង​ ​ពី​ខែមករា​ ​ឆ្នាំ២០១៨​ ​ដល់​ ​ខែធ្នូ​ ​២០២២​។​

ការកសាងឯកសារ និងការកសាងសមត្ថភាព

     សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនិពន្ធដោយលោក ឌី ខាំបូលី ហើយបោះពុម្ពផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា គឺជាឯកសារយោងសម្រាប់ប្រើជាគោលក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រើប្រាស់ក្នុងការតាក់តែងកិច្ចតែងការបង្រៀនសម្រាប់បំពេញខ្លឹមសារមេរៀន ឬបញ្ជ្រាបខ្លឹមសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀននៅកម្ពុជា។ ការកសាងសៀវភៅណែនាំគ្រូអំពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងឯកសារជំនួយផ្សេងទៀត ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃតម្រូវការរបស់គ្រូបង្រៀន។