កំសៀវអនុស្សាវរីយ៍ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម

នៅក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ​វត្ថុ​មានតម្លៃ​ដូចជា​ ​មាស​ ​ប្រាក់​ ​លុយកាក់​ ​ផ្ទះសម្បែង​ ​ Continue reading “កំសៀវអនុស្សាវរីយ៍ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម”

ការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជា៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ

ប្រាសាទ​រាប់ពាន់​ដែល​មាន​ទីតាំងនៅ​លើស​ណ្ឋាន​ដី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​ Continue reading “ការថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជា៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ”